Hotline: 0963 871 374 -

TẤT NIÊN THƯƠNG HIỆU BẢNG VIẾT BAVICO

Tiệc Tất Niên Thương Hiệu Bảng Viết Bavico.

Làm nguyên cả một năm để giành ra 1 ngày ăn chơi cho Tiệc Tất Niên 2019,thật là một ngày có quá nhiều ý nghĩa và hạnh phúc, một ngày cả nhà Bavico bung lụa để thoả mái nhất.

Tất Niên năm nay vui say- ngon say và đã say với men tình, tình yêu công việc- tình yêu anh em và hơn hết là tình yêu vững chắc bền chặt của 1 ngày tất niên đầy ý nghĩa này.

Chúc mừng năm mới – chúc cho sự bền vững của thương hiệu Bảng viết Bavico vững bền trong hiện tại và trong tương lại.