Hotline: 0963 871 374 -

Điều kiện sử dụng

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG:

A. Điều khoản sử dụng chung

Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi truy nhập và sử dụng  dịch vụ trên website đăng tin tuyển dụng Timvieclamnhanh.com.vn (gọi là “Webiste Tìm Việc Làm Nhanh”) của Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Bavico. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website Timvieclamnhanh.com.vn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: phonghanhchanhnhansu01@bangvietbavico.net

Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và hợp đồng của bạn với Timvieclamnhanh.com.vn, Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chúng tôi có thể cập nhật điều khoản này theo thời gian mà không cần báo trước vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phù hợp với hoạt động của website Tìm Việc Làm Nhanh. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang website Timvieclamnhanh.com.vn

I. Quyền và trách nhiệm của Người sử dụng

Người sử dụng có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website Timvieclamnhanh.com.vn, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website Timvieclamnhanh.com.vn.

Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Người sử dụng đều đồng ý không dùng trang web vì bất kỳ những điều dưới đây:

Đăng tài liệu vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào.

Đăng tài liệu theo cách thức có thể xâm phạm đến bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay xâm phạm đến sự bảo mật, danh tiếng, hoặc quyền cá nhân của người khác.

Cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ trang website Timvieclamnhanh.com.vn, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”.

Sử dụng dịch vụ Timvieclamnhanh.com.vn cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào

Gửi thư, email, thực hiện các cuộc gọi, hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ người dùng nào đang sử dụng trang Timvieclamnhanh.com.vn

II.Quyền và trách nhiệm của Timvieclamnhanh.com.vn

Trang web Timvieclamnhanh.com.vn do Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Bavico sở hữu và điều hành trang web Timvieclamnhanh.com.vn và các Dịch vụ Timvieclamnhanh.com.vn đóng vai trò là địa chỉ cho các nhà tuyển dụng đăng tuyển dụng, tìm kiếm và đánh giá Người tìm việc; Người tìm việc đăng Hồ sơ cá nhân, tìm kiếm việc làm,

Timvieclamnhanh.com.vn không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa nhà tuyển dụng và  các Người tìm việc. Do đó, Timvieclamnhanh.com.vn không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc.

Timvieclamnhanh.com.vn cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên trang web Timvieclamnhanh.com.vn được chính xác, uy tín và chất lượng cao, chúng tôi không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó.

Chúng tôi không thể bảo đảm trang web Timvieclamnhanh.com.vn sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc máy chủ và trang web Timvieclamnhanh.com.vn không chứa virus hoặc các cơ chế nguy hại khác; việc truy cập của bạn vào trang web Timvieclamnhanh.com.vn thỉnh thoảng có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực phục hồi quyền truy cập và/hoặc dịch vụ hợp lý và sớm nhất có thể.

Vi phạm an ninh mạng có thể dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự. Timviecnhanh.com sẽ điều tra các sự cố có thể dính líu đến việc vi phạm và có thể tham gia, và hợp tác với, các cơ quan thi hành án trong việc truy tố Người dùng tham gia các vi phạm này.

Timvieclamnhanh.com.vn được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần, cấu trúc hoặc chức năng, nội dung của trang web Timvieclamnhanh.com.vn, cũng như thay đổi quy định nhằm mục đích tối ưu và nâng cấp Website mà không cần báo trước.

III. Bồi thường

Người sử dụng đồng ý trả tiền, bồi thường, và không gây hại cho Website Timvieclamnhanh.com.vn,  cùng các bên liên quan Website Timvieclamnhanh.com.vn khỏi các trách nhiệm pháp lý, khi khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác,

Với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho Người sử dụng, Timvieclamnhanh.com.vn có toàn quyền đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của Timvieclamnhanh.com.vn sẽ không bị coi là nghĩa vụ

IV. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Trang web Timvieclamnhanh.com.vn, nội dung trực thuộc web Timvieclamnhanh.com.vn tài sản độc quyền của Timvieclamnhanh.com.vn.

Bạn không được tái bản, sửa đổi, sao chép hoặc phân phối hoặc sử dụng thông tin, nội dung trực thuộc trang web Timvieclamnhanh.com.vn cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Timvieclamnhanh.com.vn. Mọi vi phạm trên đều được coi là bất hợp pháp. Chúng tôi có quyền khiếu nại và giải quyết căn cứ theo pháp luật hiện hành.

Chúng tôi có toàn quyền cấm, xóa tài khoản hoặc từ chối truy cập của bạn vào Tìm Việc Làm Nhanh hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

V. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Việc truy cập và sử dụng website Tìm Việc Làm Nhanh do bạn hoàn toàn tự nguyện và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về các thông tin bạn cung cấp trên Timvieclamnhanh.com.vn.

Khi đăng tải các tài liệu, thông tin của bạn (thông tin, hồ sơ tìm việc, tin tuyển dụng,v.v.) trên Timvieclamnhanh.com.vn nhằm mục đích tuyển dụng hay tìm việc, mặc nhiên bạn đồng ý rằng các tài liệu, thông tin của bạn ở chế độ không bảo mật được hiển thị phổ biến để đáp mục đích tuyển dụng/tìm việc, có thể được bên thứ 3 sao chép mà chưa được sự đồng ý của Timvieclamnhanh.com.vn.

Tìm Việc Làm Nhanh không chịu trách nhiệm trước hành vi sao chép, nhân bản, sử dụng các tài liệu, thông tin của bạn của bên thứ 3 dù chưa được sự cho phép của Timvieclamnhanh.com.vn. Bạn lưu ý rằng, chỉ mật khẩu tài khoản của bạn và những thông tin Timviecnhanh.com ghi rõ là bảo mật mới được Timvieclamnhanh.com.vn bảo mật.

Chúng tôi không phải là một thành phần tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và một bên thứ ba.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Timvieclamnhanh.com.vn cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về bạn hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của Timviecnhanh.com ngay cả khi Timvieclamnhanh.com.vn đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.