Hotline: 0963 871 374 -

Post Archive by Month: Tháng Một,2020

BAVICO – HỆ QUI CHIẾU PHÒNG HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHI TIẾT: Quản lý và xây dựng công tác tuyển dụng Nhân sự. – Làm hợp đồng nhận việc cho nhân viên. Quản lý hồ sơ, lý lịch nhân viên.. – Quản lý và phân phát các biểu mẫu liên quan đến hành chánh nhân sự. – Quản lý nghỉ việc, nghỉ phép của CNV. –

Đọc thêm

BAVICO – HỆ QUI CHIẾU KẾ TOÁN CÔNG NỢ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHI TIẾT: Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán kịp thời. Kiểm tra đối chiếu theo định kỳ hoặc cuối tháng từng khoản nợ phát sinh, số phải thu và số còn phải thu. Phân loại và

Đọc thêm